سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید ارزانی بیرگانی – کارشناس بخش نظارت شرکت مهندسی مشاور دزآب
غزال جیحون – کارشناس مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

عدم همزمانی اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به همراه شبکه اصلی آن، مشکلات بیشماری را به همراه دارد. به طور کلی، هم اکنون نحوه اجرا شبکه های اصلی و فرعی به نحوی است که ابتدا کانال های اصلی احداث می گردد که در این صورت مزاغ تحت کشت رفته و از کانال های اصلی بهره برداری صورت می گیرد، سپس به اقدام به اجرا کانال های درجه سوم و شبکه فرعی می گردد. به علت تحت کشت بودن اراضی در شبکه های آبیاری تامین زمین مورد نیاز به منظور احداث کانال های درجه سوم به سختی صورت می گیرد. از طرفی، عملیات خاکریزی برای احداث این کانال ها موجب قطع انهار سنتی در حال بهره برداری می گردد. کاهش راندمان ماشین آلات به دلیل حجم کم عملیات خاکریزی موجب افزایش قیمت واحد تمام شده خاکریزی تمامشده می شود. کمبود میزان حجم بتن لاینینگ نسبت به طول کانال باعث افزایش هدر رفت مصالح و کاهش راندمان عملیات بتن ریزی می گردد. به دلیل تحت کشت بودن مزارع کشاورزان تامین منبع قرضه از خارج از شبکه صورت می گیرد که این امر موجب افزایش فاصله حمل خاک می گردد. از جمله مشکلات اجتماعی موجود میتوان به مواردی نظیر برآورد ساختن انتظارات زارعین ب لحاظ احداث مقسم های متعدد در محوده مزارع و خارج از برنامه زمانبندی و پلان واحدهای زراعیاشاره کرد. در این مقاله، بهتفصیل در خصوص مشکلات موجود در اجرا شبکه های فرعی در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری باعث گردیده و به منظور سهولت اجرا و برطرف شدن مشکلات مشروح، راهکارهای ارائه شده است.