سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد آسیابی –

چکیده:

بنیاد روان شناسانه ای که گونه شهروند امروزی بر آن استوار است، تشدید زندگی عصبی است ، امری که ناشی از تاثیرات سریع و لاینقطع بیرونی و درونی است. لذا در مقابل هر قدمی که در خیابان گذاشته می شود و به وسیله آهنگ سریع ، تنوع زندگی اقتصادی ، اجتماعی و حرفه ای ، شهرهای بزرگ اثرگذار بر باورها ، اندیشه ها و رفتارهای شهروندانش می باشند. کلان شهرهای کنونی ، امروزه به محل های ناامن ، ناسالم ، شلوغ و پر سروصدا ، خشن ، فاقد روح و بسیاری دیگر از موارد مشابه تبدیل گشته اند. در جهان امروز کلان شهرها ابعاد پیچیده ای یافته اند و جلوه گر تلاش و تکاپوی انسان در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هنری ، معماری و غیره هستند. بنابراین زندگی در این شهرها نیاز به شناخت و ادراک دقیق از این موضوع را می طلبد. هدف این تحقیق تعیین و تبیین جایگاه و نقش کلان شهرها از نظر روابط اجتماعی – اقتصادی و ارائه الگوها و راه حلهای مناسب جهت بهبود مسائل و مشکلات موجود در آنها و همچنین ارتقا کیفیت کارکردی- فضایی کلان شهرها می باشد