سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدهاشم طباطبائی – کارشناس ارشد هیدرولیک شرکت مهندسین مشاور لار
محمدکریم فرنوش – مدیر امور آبرسانی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، شرکت مهندسین مشاور لار
حسن رحیمی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

آکدوک سقزدره در مسیر کانال انتقال آب شیرین از سیمین دشت به گرمسار با هدف عبور آب از روی مسیل سقزدره اجرا گردیده بود. این آکدوک به موازات پل راه آهن با قدمت حدود ۷۰ سال ، در سال ۱۳۸۳ اجرا گردید. طراحی این آکدوک به گونه ای صورت گرفته بود که براساس مدل ریاضی تهیه شده به کمک نرم افزار HEC RASقادر به عبور سیلابی با دبی ۸۰۰متر مکعب در ثانیه از فضای بین پایه های خود بود. لیکن به علت آنکه پیمانکار در زمان اجرا از اجرای کامل آن غافل ماند و خاکریزیهای جاده دسترسی پایین دست آکدوک را که خود انجام داده بود، خاکبرداری ننموده و به حال خود در پایین دست آکدوک رها نموده بود باعث گردید که سیلابی با دبی حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه موجب تخریب و حمل عرشه آکدوک به پایین دست گردد. بر اساس مدل ریاضی تهیه شده به کمک نرم افزار فوق الذکر ظرفیت عبور سیلاب آکدوک ناقص اجرا شده توسط پیمانکار به کمتر از ۵۰ متر مکعب درثانیه محدود می گردد. لذا با توجه به اینکه آکدوک بر روی مسیل سقزدره با شیبSteep اجراشده بود، اکیداً توصیه می گردد که عوامل اجرایی در این گونه موارد حتماً اقدام به خاکبرداری و حمل خاکهای مازاد حاصله از پی کنی ها و جاده های دسترسی به محلهای دپو نمایند تا به هیچ وجه شاهد اتفاقات مشابهی در پروژه های دیگر نباشیم