سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – کارشناس ارشد پترولوی
هادی نظری پویا – کارشناس ارشد هوا و اقلیم
حسین علیرضایی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

تهیه و تعیین واحدهای کاری همگن جهت مطالعه رخساره های حساس به فرسایش اهمیت ویژه ای دارد و امروزه این عمل با استفاده از تلفیق اطلاعات لایه های پایه بکمک نرم افزارهای مدرن سیستم GIS صورت می گیرد. در تهیه نقشه ها، لایه ها و اطلاعات پایه و تلفیق آنها ممکن است مشکلات متعددی بوجود آید که دقت نتایج بدست آمده را شدیدا کاهش دهد. در این پروژه سعی گردیده تا ضمن بیان روش تهیه واحدهای کاری در مارنهای همدان، به مشکلات مشاهده شده بعنوان یک تجربه اشاره شود. به همین منظور نقشه های لیتولوژی، شیب و اقلیم برای مناطق مارنی استان همدان تهیه و سپس این نقشه ها با هم تلفیق و شش واحد کاری همگن تعیین گردید، نتایج نشان داد که در این گونه مطالعات، ممکن است که مرزهای تعیین شده برای نقشه های پایه بر مرزهای واقعی در طبیعت منطبق نشود و بدنبال آن واحدهای همگن بدست آمده با واقعیت های موجود در روی زمین بشدت متفاوت گردد.