مقاله مشکل پيوسته نويسي و امتياز نزديک نويسي در املاي ترکيبات فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مشکل پيوسته نويسي و امتياز نزديک نويسي در املاي ترکيبات فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط فارسي
مقاله ترکيبات فارسي
مقاله نقد پيوسته نويسي
مقاله امتيازات جدانويسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خط فارسي از دشواري هايي دارد که آسان کردن آن دشواري ها بر عهده همه اهل نظر؛ بويژه دوستداران حقيقي آن است. نويسنده در گفتار حاضر، به يکي از اين موارد، يعني مشکل پيوسته نويسي در املاي ترکيبات فارسي پرداخته است. در ابتدا، با اشاره به تاريخچه و نظريات مشهور درباره جدانويسي و پيوسته نويسي ترکيبات و با نقل و تلخيص آخرين آراي نظريه پردازان خط و ويرايش، به طور ويژه به نقد و بررسي دستور خط فرهنگستان درباره املاي ترکيبات نيز پرداخته ايم. ضمن اشاره به فوايد و امتيازات جدانويسي در قياس با پيوسته نويسي و چندگونه نويسي، آن شيوه را ضروري و کارگشا مي انگاريم، و پيش نهاد مي کنيم که کلمات مرکب و برخي پسوندها و پيشوندهاي مشهور غير از ترکيبات بسيط گونه که براي تشخيص آن ها نيز ملاک و معياري دارد، جدانويسي و نزديک نويسي گردد. در انتهاي گفتار نيز مواردي از ترکيبات مشهور، به شيوه پيشنهادي، عرضه شده است.