سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن برجیان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
سعید صدری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
رسول امیرفتاحی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

مدل مش دو بعدی یک روش ردیابی حرکت است که بر مبنای تغییر شکلهای فضایی در سلول های ساختار مش و نسبتهای همسایگی بین سلولهای مختلف در فاصله دو فریم متوالی می باشد. حرکت در این روش از طریق انتقال نقاط گوشه سلولهای ساختار مش ردیابی می شود که این انتقالها با استفاده از میدان حرکت تخمینی محاسبه می گردند. مش های دو بعدی را می تون به مشهای یکنواخت با یک اندازه یکسان برای همه سلولها و مشهای غیر یکنواخت مانند مشهای content-based و hierarchical که اندازه سلولها در آنها با توجه به صحنه تصویر به صورت وفقی تغییر میکند تقسیم کرد. دراین مقاله یک روش جدید مش سازی مثلثی بر اساس روش تست همسایگی ارائه می شود که می تواند در ردیابی حرکت با استفاده از مش وفقی بکار برده شود.