مقاله «مصاحبت» در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: «مصاحبت» در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حروف جر
مقاله حروف اضافه
مقاله معاني حروف
مقاله مصاحبت
مقاله زبان عربي
مقاله زبان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي نجف آبادي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت ارتباط دو زبان ريشه دار عربي و فارسي، نگارندگان در پژوهش حاضر با تکيه بر مطالعات انجام شده در حوزه حروف جر و حروف اضافه و نيز بر اساس روش توصيفي تحليلي، به بحث و بررسي در زمينه معني «مصاحبت» به عنوان يکي از معاني مشترک حرفي ميان دو زبان عربي و فارسي پرداخته و حروف نمايان گر مصاحبت و ويژگي هاي آن را مورد مطالعه قرار داده اند.
در اين راستا، براي معني مصاحبت در هر دو زبان، اداتي اصلي و کليدي ارايه مي شود. علاوه بر اين، حروف جر و حروف اضافه اي که از اين ادات نيابت کرده و مفيد مصاحبت است، مورد بررسي قرار مي گيرد. به اميد اين که نتايج آن براي پژوهش گران، زبان شناسان و به ويژه مطالعات ترجمه، سودمند واقع شود.