سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کش
آذر هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،

چکیده:

بحران کمبود آب یکی از بحران های مهمی است که در آینده نزدیک بشر را تهدید خواهد کرد. هر جا آب نباشد بیابان و خشکی است و این دو کلمه مترادف است با مرگ. مرگ هرآنچه که زندگی او وابسته به آب است، یعنی مرگ تمامی موجودات زنده و لذا ، منابع آبی از ارزش مندترین منابع طبیعی و جزو سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. این منابع در بخش های مختلف اقتصادی، از جمله مهمترین بخش یعنی کشاورزی و توسعه پایدار آن نقش حیاتی دارد. با توجه به اینکه تولید داخلی اکثر محصولات عمده کشاورزی متکی به زراعت آبی است بنابراین نقش آب در این بخش دارای اهمیت ویژه ای می باشد این در حالی است که بخش قابل توجه ای از آب مصرفی در محیط های خانگی، صنعت ، و مزارع کشاورزی تبدیل به پساب می شود. با توجه به آنچه ذکر گردید و با عطف به اینکه ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و آب به عنوان مهمترین عامل محدود کننده کشاورزی شناخته شده است، مقاله حاضر در صدد است تا به بحث در خصوص مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی با استفاده از فاضلاب تصفیه شده بپردازد. تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب برای آبیاری در بخش کشاورزی می تواند در حل قسمتی از مشکلات ناشی از کمبود آب نقش قابل توجه ای ایفا نماید. فاضلاب تصفیه شده به عنوان یکی از منابع آبی پایدار در کشاورزی اگر با روش آبیاری متناسب با کیفیت پساب همراه باشد، حاصلخیزی خاک را افزایش داده و نیاز به کودهای شیمیایی را کاهش می دهد.