سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ﻝﺍﺰﻏ ﻥﻮﺤﻴﺟ – کارشناس و زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز، کارشناس هیدرولیک شبکه آبیا
غلامرضا بابایی – کارشناس مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، کارشناس کشاورزی ب

چکیده:

با توجه به روند افزایش جمعیت در سطح کشور لازم است تا در حد امکان میزان تولیدات کشاورزی درکشور افزایش داده شود. ایران از جمله کشورهائی است که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد، لذا استفاده بهینه از منابع آب در مصارف کشاورزی، مقابله ای در برابر بحران خشکسالی خواهد بود. در این راستا به بررسی منابع آب حوضه رودخانه زهره پرداخته شد و اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی در حال اجراء و یا مطالعات شناسایی شد، در مرحله اول بررسی و گردآوری نیاز آبی محاسبه شده دشتهای مطالعه شده صورت پذیرفت. در مرحله دوم با تغییر در روش محاسبه نیاز آبی از روش ارائه شده در نشریه شماره ۵۶ آبیاری و زهکشی سازمان خواربار جهانی و تغییر در راندمان آبیاری و تعیین نیاز جدید و واقعی گیاهان موجود در الگوی کشت پروژه های مطالعه شده با لحاظ اطلاعات به هنگام شده هواشناسی،نیاز آبی این پروژه ها مجددا محاسبه گردید. در مرحله سوم با تغییر در الگوی کشت و روش آبیاری (لحاظ سیستم های تحت فشار) نیاز آبی باکمترین مصرف و نیز اقتصادی ترین گزینه از نظر گیاهان منتخب و پر بازده انتخاب شد و بدین ترتیب با اعمال برنامه ریزی دقیق برای پروژه های مطالعه شده و در دست اجراء در جهت نیل به امر بهینه سازی منابع آب کوشش به عمل آمد و در نهایت با بررسی چهار دشت از دشتهای حوضه رودخانه زهره شامل هندیجان، بنه باشت، شهید رجایی و زیدون و با در نظر گرفتن تمهیدات فوق الذکر صرفه جوئی در مصرف منابع آب قابل پیش بینی خواهد بود.