سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد نقی زاده – شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

چکیده:

در نیاز مصرف انرژی برای تنظیم شرایط زیست ( سرمایش،گرمایش و روشنایی)، حرکت ( راه اندازی و سایل خانگی و آسانسور) در ساختمان تردیدی وجود ندارد. در این موضوع نیز که مصرف غالب انواع انرژیهای تجدیدناپذیر و بخصوص سوختهای فسیلی که بیشترین درصد مصرف خود را بخود اختصاص داده اند سبب تولید و تخلیه مواد آلاینده در محیط می گردد شکی نیست. به این ترنتیب تقلیل مصرف انرزیهای فسیلی و گرایش به سمت مصرف انرژیهای بدون آلودگی یا آلودگی کمتر ضرورتهایی اجتناب پذیر هستند که طبیعتا دو گونه برنامه ریزی نیز طلب می نمایند. یکی برنامه میان مدت برای تقلیل نیاز به انرژی و دیگر برنامه بلند مدت برای تغییر در نوع انرژی مصرفی در جهت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر.