مقاله مصرف ميوه، سبزيجات، گوشت و لبنيات توسط دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مصرف ميوه، سبزيجات، گوشت و لبنيات توسط دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان دبيرستاني
مقاله نوجوانان
مقاله تغذيه
مقاله عادات غذايي
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي فرد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوجواني، دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي و زمان شکل گيري بلوغ است، اين دوره يکي از سريعترين دوره هاي رشد محسوب مي گردد. در نوجواني تغييرات جسمي ايجاد شده نيازهاي تغذيه اي را تحت تاثير قرار مي دهد، و اين در حالي است که تغيير در سبک زندگي فرد در نوجواني مي تواند عادات و انتخاب هاي تغذيه اي او را تحت تاثير قرار دهد. بنابر اين تغذيه سالم در اين دوران براي حمايت از رشد و تکامل و پيشگيري از مشکلات احتمالي آتي، داراي اهميت بسيار است. از طرف ديگر در ايران نيز متاسفانه هم اکنون نوعي روند رو به تزايد در شيوع چاقي، کم خوني و بيماريهاي مزمن مرتبط با تغذيه و عادات غذايي بوجود آمده است. لذا با توجه به اينکه در استان زنجان مطالعه اي در اين خصوص صورت نگرفته بود، مطالعه حاضر به منظور توصيف مصرف چهار گروه اصلي غذايي (سبزيجات، ميوه، فرآورده هاي لبني وگوشت) توسط دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان صورت گرفت.
روش کار: مطالعه توصيفي – مقطعي حاضر روي ۱۵۰۰ دانش آموز دبيرستاني استان زنجان که به شکل تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند در سال۱۳۸۴ انجام و در آن الگوهاي مصرف مواد غذايي در طول يک هفته منتهي به پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: بر اساس يافته هاي پژوهش بيش از ۱۶ درصد دانش آموزان در طول يک هفته منتهي به بررسي ميوه و ۶٫۸ درصد آنها از سبزيجات مصرف نکرده و بيش از ۱۰ درصد آنان گزارش کرده بودند که از گوشت و فرآورده هاي گوشتي استفاده ننموده اند. حدود ۹۵ درصد نمونه ها بيان داشتند که حداقل روزي يکبار از شير و فرآورده هاي آن استفاده نموده اند و تنها ۸٫۷ درصد آنها از ميوه جات و ۲۷ درصد آنها از سبزيجات حداقل ۳ بار در روز مصرف داشته اند. در ضمن در اين مطالعه، عوامل تعيين کننده و مرتبط با الگوي مصرف مواد غذايي مذکور نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتيجه گيري: تعداد قابل توجهي از نوجوانان استان زنجان از گروه هاي مختلف مواد غذايي کمتر از حد توصيه شده و کافي استفاده مي کنند. لذا ارايه آموزه هاي بهداشتي روش ارزشمندي است که مي تواند مصرف مواد غذايي مناسب و کافي را افزايش داده و ممکن است بعنوان يکي از راهکارهاي اصلي در اصلاح و بهبود الگوهاي تغذيه اي ناكارآمد، مفيد و کمک کننده باشد.