مقاله مصرف همزمان آلپرازولام و ايبوپروفن در حمله حاد ميگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مصرف همزمان آلپرازولام و ايبوپروفن در حمله حاد ميگرن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگرن
مقاله ايبوپروفن
مقاله آلپرازولام
مقاله داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي
مقاله بنزوديازپين ها
مقاله درمان ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آهنگر علي جان
جناب آقای / سرکار خانم: تيموريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميگرن يکي از اختلالات نورولوژيک مزمن است که سبب ناتواني و دوري از کار مي گردد. از آنجايي که عوامل مختلفي در بروز و ايجاد ميگرن نقش دارند، تنوع داروهايي که در پيشگيري و درمان ميگرن به کار مي روند نيز زياد مي باشد. درمان هاي ترکيبي نيز در تسکين ميگرن کاربرد دارند. اين مطالعه به منظور تاثير مصرف همزمان ايبوپروفن همراه آلپرازولام به عنوان ترکيب احتمالي موثر در تخفيف اين سردردها انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۹۰ بيمار مبتلا به ميگرن با متوسط ۲ الي ۶ حمله در ماه که به سه گروه ۳۰ نفري تقسيم شدند، انجام گرديد. سه گروه از نظر سن، جنس و سابقه دارويي همسان سازي گرديدند. پس از اخذ رضايت نامه کتبي، به گروه اول ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم، گروه دوم ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم و گروه سوم ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم و آلپرازولام ۰٫۵ ميلي گرم يک دوز تجويز شد. شدت سردرد، عملکرد بيمار و علايم همراه بر اساس معيار شفاهي قبل از دريافت دارو و ۲ ساعت پس از دريافت دارو پرسيده شد و از ۰ الي ۳، درجه بندي شد. سپس سه گروه مقايسه شدند.
يافته ها: در هر سه گروه اختلاف ميانگين شدت سردرد قبل و بعد از تجويز دارو به طور معني داري کاهش يافت. اين اختلاف در گروه ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم ۳۶%، در گروه ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم ۴۶%، در گروه آلپرازولام و ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم ۷۴% بوده است (p<0.0001) .ميزان تهوع و استفراغ قبل و پس از تجويز دارو در گروه ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم از ۹۳٫۳% به ۲۲٫۳%، در گروه ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم از ۹۶٫۷% به ۱۳٫۳% و در گروه ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم به همراه آلپرازولام ۰٫۵ ميلي گرم از ۱۰۰% به ۳٫۳% کاهش يافته است (p<0.0001). شاخص هاي نورگريزي و صدا گريزي نيز قبل و پس از تجويز داروها در هر سه گروه تغييرات معني داري پيدا کرد (p<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که ترکيب ايبوپروفن ۲۰۰ ميلي گرم و آلپرازولام ۰٫۵ ميلي گرم به طور معني داري سبب تخفيف سردرد ميگرني مي شود.