مقاله مضامين شعر و ادب عربي در ديوان ايرج ميرزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۵۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: مضامين شعر و ادب عربي در ديوان ايرج ميرزا
این مقاله دارای ۵۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايرج ميرزا
مقاله ادبيات عربي
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله فرهنگ ايران باستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان پور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايرج ميرزا از شاعران معاصر و نوادگان فتحعلي شاه قاجار است که از يک سو شعرش آميزه اي از لطافت و شيريني و از ديگر سو «هزل و بي سنتي و پرده دري» است. با اين وجود فرهنگ و ادب «اسلامي-عربي» از شاخصه هاي ويژه شعر اوست که چون خوني در پيکر ديوان او در همه جا جاري است و صبغه ديني در قالب عبارات و مضامين فراوان قرآني و روايي در شعر او خود نمايي مي کند.
علاوه بر ابيات عربي از شاعراني چون «ابوالفتح بستي»، «مهلبي»، «ابن قلاقس» و «شريف رضي» و … مضامين اشعار شاعراني چون «ابن رومي»، «متنبي»، «ابوالعتاهيه»، «بشار»، «ابن حجاج» و … به وضوح در مطاوي اشعار او ديده مي شود، همچنين ديوان او دهها ضرب المثل عربي را به شکل اقتباس واژگاني و يا گزارشي در دل خود جا داده است. سعي ما در اين مقاله ارايه برخي از اين مضامين و کشف منابع و ماخذ عربي و همچنين ريشه هاي ايراني آنهاست که در فرهنگ ايران قبل از اسلام وجود داشته است.
از آنجا که احتمال تاثير پذيري ايرج از اشعار شاعران ايراني قبل از خود منتفي نيست، در پا نوشت به شواهدي از آنها در ادب فارسي نيز اشاره کرده ايم.