سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حیدر خلیلی – کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی
اکبر خلیلی – کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی

چکیده:
یکی ازویژگیهای اساسی شعراین است که توانسته است هرآنچه درذهن بشرمی گذارد باسخن موزون و موجز و تخیل و عاطفه ای قوی بیان کند سعی هرشاعری نیز این است که دغدغه درونی خودرا با الفاظ زیبا درمضمونی بکر بیان نماید وطن یکی ازمضامین شعرفارسی است که مخصوصا دردوره سبک هندی به آن توجه ویژه ای شد و سیمای خاصی درشعر پیدا کرده این پژوهش به بررسی مضمون وطن درشعرسنجر کاشانی پرداخته است سنجر کاشانی ازشاعران متوسط اغازین سبک هندی می باشد که دوره شاعری خودر ا دردیار هند به سربرده است این شاعر همواره درشعر به مضمون وطن توجه نمودها ست که دراین مقاله ارا و اندیشه های او درباب مضمون وطن بررسی شده است