مقاله مطالعات آزمايشگاهي پرش هيدروليکي همگرا در حوضچه آرامش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۶۶ تا ۹۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعات آزمايشگاهي پرش هيدروليکي همگرا در حوضچه آرامش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرش هيدروليکي
مقاله ديواره همگرا
مقاله طول پرش هيدروليکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنر تورج
جناب آقای / سرکار خانم: پورحمزه سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون مطالعات بسياري در خصوص پرش هيدروليکي در مقاطع واگرا صورت گرفته است اما در زمينه پرش هيدروليکي در مقاطع همگرا به دليل دشواري آزمايش ها تحقيقات اندکي صورت گرفته است. در تحقيق حاضر، خصوصيات پرش هيدروليکي در حوضچه آرامش با ديواره همگرا بررسي گرديد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي اعماق نسبي پرش هيدروليکي، طول پرش و افت نسبي پرش هيدروليكي در شرايط مختلف ديواره هاي جانبي مي باشد. با توجه به نتايج حاصله از داده هاي اندازه گيري شده، در راستاي اهداف تحقيق مشخص گرديد که مقادير اعماق نسبي پرش در يک حوضچه آرامش با ديواره همگرا نسبت به حالت کلاسيک حدود ۵۶ درصد کاهش پيدا مي کند. همچنين همگرايي ديواره، طول پرش را نيز نسبت به پرش کلاسيک حدود ۵۱ درصدکاهش مي دهد.