سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا نیکونژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه عمران واحدتفت دانشگاه آزاداسلامی واحدتفت ایران
محمدرضا جواهری تفتی – استادیارگروه عمران واحدتفت دانشگاه آزاداسلامی واحدتفت ایران

چکیده:
امروزه صنعت ساختمان سازی ازنظر نیاز طبیعی و مواداولیه ساختمانی جز پرمصرف ترین صنایع تولیدی است که بخش وسیعی ازاقشارجامعه بصورت مستقیم و یاغیرمستقیم بااین صنعت درارتباط انددراین بین قاب های سبک فولادی سردنورد شده LSF باکیفیت ساخت کارخانه ای و اتصالات ساده مطمئن مستحکم و سریع ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشند دراین تحقیق سه نوع قاب سردنورد شده بابتن سبک لیکا بصورت دیوار برشی پرگردیده و درازمایشگاه با استفاده ازدستگاه قاب ازمایشگاهی جهت تعیین مقاومت نهایی نمونه ها مورد ازمایش قرارگرفته است درنهایت نمودارهیسترزیس نمونه ها رسم و خرابیهای مشاهده شده آنها بررسی گردیده است