سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین حسابی – کارشناس مهندسی مکانیک، دریا، دانشگاه صنعتی شریف
جواد علوی مهر – کارشناس ارشد معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
سعید مظاهری – استادیار، بخش حمل و نقل و تکنولوژی دریایی، پژوهشکده حمل و نقل
روزبه پناهی – کارشناس، بخش حمل و نقل و تکنولوژی دریایی، پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

با توجه به اهمیت زیاد توسعه و ناوسازی ناوگان دریایی کشور در بخشهای باربری و مسافربری، بررسی وضعیت شناورهای موجود به منظور تعیین الگوی شناور بهینه بسیار مهم به نظر می رسد. یکی از موارد مهمی که درهنگام طراحی اولیه شناور جدید مورد استفاده قرار می گیرد اطلاعات آماری شناورهای موجود است براین اساس استفاده از نسبتهای بدون بعد و ضرایب شناورهای مشابه می تواند کمک موثری در طراحی شناور جدید باشد در این مقاله سعی شده است تا اطلاعات آماری نشاورهای باربری و مسافربری کوچک فعال در دنیا استخراج شده و نمودارهای تحلیلی در رابطه با آنها تهیه گردند. براساس اطلاعات گردآوری شده و نمودارهای ارائه شده میتوان طراحی های مناسبی را در خصوص شناورهای مورد نظر، با توجه به محدوده ها و همچنین روند طراحی های موجود ارائه داد.