سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی غروی – دکتری مهندسی سد و ژئوتکنیک ، دانشیار دانشگاه اهواز ، معاون طرحهای توسع
امیرحسین ایزددوستدار – فوق لیسانس مهندسی محیط زیست ، کارشناس مسئول طرح های ارزیابی اثرات زیست

چکیده:

در راستای بهره برداری بهینه از طرح های برقابی و سازگاری هر چه بیشتر طرحهای دردست اجرای شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران با محیط زیست این طرحها انجام مطالعات محیط زیست طرحهای دردستور کار شرکت قرار گرفت . بدین منظور مطالعات اجمالی محیط زیست سد و نیروگاه کرخه با توجه به شرایط طرح انجام شد . مطالعات درزمانی انجام گرفت که طرح به لحاظ اجرائی حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت ، بنابراین امکان تغییر در سازه های سد غیر م مکن می نمود. لذا سعی براین شد که ضمن شناسائی وضعیت موجود زیست محیطی محدوده طرح ، مسائل لاینحل و ناشناخته طرح و آثار زیست محیطی آن پیش بینی و جهت رفع و روشن شدن موارد مبهم و ناشناخته اقدام مقتضی انجام گیرد . نتایج حاصله از مطالعات موید آثار بسیار مثبت طرح درزمینه های اقتصادی و عدم آثار حاد و غیرقابل حل بر محیط زیست طبیعی منطقه است . به علاوه احداث این سد می تواند موجب حفظ زیستگاه گوزن زرد ایرانی از سیلابهای مخرب بهاره کرخه گردد