سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اشکان یوسفی – دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم شایسته – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه پر شتاب در همه ابعاد و رشد جمعیت موجب تسریع در رشد کمی مؤلفههای مختلف بار الکتریکی گردیده است . یکی از بخشهای قابل توجه تقاضای برق از نظر میزان مصرف انرژی بخش روشنایی میباشد . افزایش بی رویهی مصرف بخش روشنایی، با توجه به مسئله کمبود ظرفیت تولید و عدم توانایی کافی در تأمین کامل و پیوسته تقاضای انرژی الکتریکی بخصوص در طی ساعات پیک بار مشکلات صنعت برق را تشدید میکند . با توجه به نقش عمده روشنایی در پیک بار لزوم جایگزینی لامپهای سنتی رایج در کشور با لامپهای پربازده انکارناپذیر است . مسئله روشنایی به اندازهای مهم است که آژانس بین المللی انرژی یکی از جدیدترین وظایف خود را به کاهش مصرف انرژی بخش روشنایی اختصاص داده است . با توجه به عدم موفقیت لامپهای کم مصرف ۱ CFL در جایگزینی وسیع به جای لامپهای سنتی، ضروری است تا همگام با کشورهای پیشرفته به سمت تکنولوژی تولید نور دیجیتال با استفاده از ادوات نیمه هادی گام هایمؤثری برداشته شود . در این مقاله ابتدا لامپهای دیجیتال و عواملی که باعث برتری این دسته از لامپها گردیده است، بررسی شده و سپس تحلیل اقتصادی برای جایگزینی لامپهای دیجیتال به جای لامپهای سنتی از دو دیدگاه تولیدکننده برق ( شرکت برق ) و مصرفکننده ( مشترک ) انجام شده است . در ادامه مسئله جایگزینی لامپهای دیجیتال در روشنایی معابر و خیابانها مورد مطالعه قرار گرفته و منافع حاصل از این جایگزینی محاسبه گردیده است . همچنین منافع زیستمحیطی حاصل از کاربرد روشنایی دیجیتال به اختصار بیان گردیده است .