مقاله مطالعات امنيتي غربي؛ محدوديت هاي تبيين و الزامات تغيير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۴۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مطالعات امنيتي غربي؛ محدوديت هاي تبيين و الزامات تغيير
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله مطالعات امنيتي
مقاله مطالعات امنيتي غربي
مقاله مطالعات امنيتي در غرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات مطالعات امنيتي که امروزه مبناي بررسي تحولات امنيتي ساير کشورها قرار مي گيرد، به لحاظ خاستگاه پيدايش و همچنين به دليل ويژگي هاي ماهوي آن ريشه در تحولات امنيتي کشورهاي غربي و به ويژه آمريکا در دوران جنگ سرد دارد. اين ادبيات، عمدتا غربي (غرب محور) است.
در اين مقاله تلاش مي شود ضرورت بازنگري در ادبيات مطالعات امنيتي غربي بر اساس محدوديت قابليت هاي تبيين آن مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور ابتدا چيستي ادبيات مطالعات امنيتي غربي بررسي مي شود، سپس چگونگي پيدايش و تکوين محدوديت هاي تبيين آن از خلال بررسي سير تکوين مطالعات امنيتي غربي مورد توجه قرار مي گيرد و در نهايت، چرايي پيدايش و همچنين ضرورت هاي نظري و عملي بازنگري در ادبيات موجود مطالعات امنيتي، تبيين مي شود.