سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالمهدی صالحی زاده – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

به دلیل صرف زمان و هزینه در انجام هر پروژه لازم است قبل از شروع آن، از به ثمر رسیدن اهداف پروژه با کیفیت و هزینه های مورد نظر اطم ینان حاصل کرد . لذا انجام پروژه از جوانب مختلف تحت مطالعات امکانپذیری قرار می گیرد که در صورت مثبت بـودن نتـیجه مطالعـات، اجرای پروژه شروع می شود . در این مقاله به اهداف مطالعات امکانپذیری و نقش و جایگاه آن در مدیریت پـروژه و محورها و پارامترهای موثر در تصمیم گیری که باید در مطالعات امکانپذیری در نظر گرفته شود و همچنین ابزار مورد نیاز آن و نیز موانع و محدودیتهای ممکن در مطالعات امکانپذیری پرداخته می شود .