سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی فخاری – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (ساری)

چکیده:

فلورسرزمین ایران از نظر گونه های سوزنی برگ بسیار فقیر بوده و به غیر از زربین ، سرخدار، نوش و ارسهای درختی ، سایرگونه ها قابلیت تولید چوب صنعتی را ندارند ولی از نظر نقش اکولوژیکی ، تنوع زیستی و ذخائر ژنیتکی در اکوسیستم ها با اهمیت هستند یکی از گونه های باارزش سوزنی برگ بومی جنگلهای شمال ارسهای خزنده مای مرزJ.sabina و پیرو کروی(j.communis lssp hemes pherica)میباشند ۰این گونه ها در مرز فوقانی جنگلهای خزری یک جامعه جنگلی متنوعی را به همراه سایر گونه های پهن برگ تشکیل داده اند ۰با معرفی مناطق پراکنش ارس در ایران ، شرایط و ویژگیهای رویشگاههای ارس در استان مازندران بررسی گردید ۰سپس با شناسایی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی مای مرز و پیرو کروی (ارسهای خزنده) در جنگلهای خزری ، رویشگاه ارسهای خزنده در منطقه ییلاقی شهرستان نور واقع در روستای ایزوای لاویج ( محدوده طرح جنگلداری لاویج ) به عنوان یک رویشگاه نمونه با تعیین موقعیت جغرافیایی ،حدود و وسعت و وضعیت رویشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ۰این بررسی نیز نشان می دهدکه گونه های خزنده ارس در مرز فوقانی جنگلهای خزری و مناطق کوهستانی دارای اهمیت ویژه ای شامل حفظ پایداری اکوسیستم، حفاظت از خاک وجلوگیری از فرسایش وملاحظات جنگل شناسی و اکولوژیکی میباشند ۰با شناسایی عوامل تخریب رویشگاههای مای مرز و پیرو کروی در منطقه لاویج ، این عوامل به دو گروه عمده عبارتند از ۱- عدم مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل کافی ۲- مشکلات و مسائل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه تقسیم گردیدند ۰نتیجتا با مطالعات اجتماعی و اقتصادی در منطقه وهمچنین بررسی کمبودها و نارسایی های موجود پیشنهادات لازم جهت رفع این نارسائیها و احیاء مناطق رویشی ارسهای خزنده بعنوان یک ذخیره گاه مهم ژنتیکی داده شده است