سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا مهرنیا –
سعید میرزایی –

چکیده:

ناحیه اکتشافی آقورن با مختصات طولی ۰۰ ۳۳ ۴۷ – ۳۰ ۲۸ ۴۷ و عرض جغرافیایی ۰۰ ۲۶ ۳۷ – ۱۵ ۲۲ ۳۷ متعلق به چهار گوشه ۱/۵۰۰۰۰ میانه در استان آذربایجان شرقی است. در این ناحیه همزمان با پیدایش مناطق گسلی در سری آتشفشانی سنوزوئیک ، امکان پیدایش مناطق دگرسانی با عوامل زایشی مترتب بر حضور طلا فراهم گردیده است. ژئوترمومتری ایزوتوپ اکسیژن به همراه میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست امده از مناطق امید بخش ، بیانگر نقش موثر محیط های اپی ترمال در تکوین زمین شناسی رخساره های پروپیلیتیکی ، سریسیتی و رگه های کوارتزی – پیریت دار حاوی طلا می باشد کع بطور مشخص با ساز کار ترمودینامیکی متحمل بر فعالیت های ماگمایی – گرمابی در سنوزوئیک شمال غرب ایران مطابقت دارد.