سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین محمدپور فاضلی –

چکیده:

نفت موجود در میدانهای نفتی همگی توسط مجموعه تاسیساتی که بررسی سکوهای دریایی می باشند، تحت استخراج و بهره برداری قرار گرفته و توسط خطوط لوله از بستر دریا به پایانه های مصرف یا صادرات حمل می شوند. که این مجموعه ها می تواند بصورت تک سکوئی یا چند سکویی عمل کنند. یعنی بدین معنی که یا به صورت سکوی خودکفا عمل می کنند که سکوئی است با عرشه های متعدد که فضای کافی برای نگهداری دکل حفاری با تجهیزات وابسته به آن و واحدهای مسکونی کارکنان و تدارکات و مواد مورد نیاز را دارد و یا چند سکوئی است که هرکدام از قسمت های مهم عملیات استخراج، بهره برداری و اسکان و غیره آن هرکدام بر روی یک سکو واقع می باشد که در نهایت وظیقه هردو نوع آنها استخراج و فرآورش نفت یعنی جداسازی نفت از گاز و املاح مخلوط با آب دریا و ارسال آن به پایانه های ذخیره و یا صادرات مستقیم نفت می باشد .با مطالعه بر روی حوزه های نفتی و سکوهای زیر مجموعه این حوزه ها وجود دو نوع نگرش به لحاظ تیپولوژی کلی سکوهای مورد استفاده قرار کی گیرند،که دلایل زیربنائی و اصولی آن در مبحثی تحت عنوان مبانی و عوامل موثر در شکل گیری ساختمان زیست قرار دارد که موجب پیدایش تفکرات متفاوت درطراحی ساختمانهای زیست با توجه به خصوصیات منطقه ای و سیاست های کلان مرتبط با پروژه می باشد.١ – ساختمانهای زیست واقع در مجموعه چند سکوئی ٢ – ساختمانهای زیست واقع در مجموعه تک سکوئی