سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم صدقی – پژوهشکده سوانح طبیعی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
احمد ادیب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هادی علیپور – کارشناس ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم سازه ها در برابر زلزله ایفا مینمایند و بایستی برای هر حالت به صورت مجزا با آن برخورد لازم صورت پذیرد . این مساله معمولا به وسیله تدوین یک و یا تعداد بیشتری حرکت مبنای طرح زمین انجام می شود . یکی از مهمترین خطرهای ناشی از زمین لرزه ایجاد حرکتهای شدید ناشی از گذر موج های الاستیک می باشد که نه تنها می تواند موجب تخریب و ناپایداری سازهها شود بلکه عاملی محرک برای ایجاد اثرهای ثانوی مانند لغزش، فرونشست و روانگرایی است . ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است . تحلیل های پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنش ها و کرنش های دینامیکی برای ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه به کار میرود . در مقاله حاضر با استفاده از داده های مختلف حاصل از مطالعات زمین شناسی، لرزه زمین ساخت، برآورد خطر زمین لرزه، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و با کاربرد آنالیز عددی تاریخچه زمانی شتاب، به عنوان یکی از روش های متداول برای تبدیل حرکت سنگ بستر به حرکت زمین در افق دلخواه ( در اینجا سطح زمین ) ، سعی شده است تا مقادیر شتاب محتمل در سطح زمین برای گستره شهر سقز محاسبه و به صورت نقشه ارائه گردد