سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدکاظم جعفری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
محسن کمالیان – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
آرش رزم خواه – دانشجوی دکتری مهندسی عمران پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده:

[تصاویر در مقاله درج نشده است]
به دنبال تعریف طرح تحقیقات مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه مقرر گردید که مطالعات انجام شده قبلی در جنوب شرق و جنوب غرب تهران توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تکمیل و نقشه های مختلف ریزپهنه بندی با دقت بیشتر و آماده شوند. در این راستا بخشهای مختلف مطالعات مرحله قبل مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و با توجه به داده های جدید و عملیات صحرایی انجام گرفته نقشه های ریزپهنه بندی تا حد ممکن تدقیق شده اند. در این ارتباط و پس از تعیین پروفیلهای ژئوتکنیکی منطقه و مقایسه و تیپ بندی آنهاپاسخ لرزه ای پروفیلهای تیپ بر اساس حرکات ورودی تعیین شده در سطوح مختلف زلزله بدست آمده است. تحلیلها به صورت یک بعدی و با استفاده از نرم افزار SHAKE انجام گرفته و اهمنتایج شامل نقشه های توزیع پریود طبیعی آبرفت ، پریود دینامیکی آبرفت، حداکثر شتاب زمین و حداکثر سرعت سطح زمین بدست آمده اند. در این مقاله خلامطالعات انجام گرفته ارائه خواهد گردید.