سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کریم بادآهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

وقوع سیلاب از قدیمی ترین مشکلات انسان و موجودات زنده بوده که ادامه حیات آنان را با مشکلات گوناگونی روبرو ساخته است . عناصرتشکیل دهنده یک اکوسیستم بصورت یک مجموعه به هم پیوسته عمل می کنند . خاک نیز به عنوان جزئی از یک اکوسیستم بسیار پیچیده و منظم می باشد، به طوری که هرگونه تغییر اعم از فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در آن سبب ایجاد تغییراتی اندک یا شگرف در سایر قسمت های این مجموعه می شود و بر عکس . آبخیزداری به عنوان علمی که با هدف اصلی جلوگیری از فرسایش ناشی از سیلاب و نیز هدر رفت آب های شیرین ابداع گردیده است ، گام های مهمی در جهت مبارزه با این پدیده مضر برداشته است . آگاهی از ویـژگی های فیـزیکی و شیمیائـی خـاک ها در مطالعات آبخیـزداری بسیـار مهم بــوده و در انجام بهترپروژه های عمرانی ، بسیار مؤثر می باشد . مطالعات بخش خاک، در واقع پتانسیل بستر عملیات را تعیین کرده و به کمک سایر بخش های مطالعاتی می توان برنامه ریزی و طراحی انواع پروژه ها را با رعایت اصول فنی انجام داده و ضریب موفقیت انجام آنها را افزایش داد .