سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عزیزاله عربی – کارشناس ارشد ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای توسعه منابع آب، مهندسین م

چکیده:

مطالعه اثرات منفی طرح های توسعه منابع آب و در این بررسی خسارت سدها که گاه می تواند در فرایند بهگزینی و تصمیم گیری نقشی مهم ایفا کند، شاید حاشیه ای ترین موضوع در ساختار مطالعاتی هر طرحی است. نشانه های این حاشیه ای بودن را می توان در عدم وحدت رویه مطالعاتی نزد مشاورین مختلف، عدم انجام و یا مطالعه ناقص این مطالعه در مراحل مختلف طرح، بودجه کم مطالعاتی، بی توجهی یا کم توجهی به ابزارهای مطالعاتی همچون نقشه های کاربری و کاداستر از محدوده بررسی یافت. در این مطالعه سعی می شود با بررسی این مطالعه در ایران و نیم نگاهی به تجارب جهانی، توجه خوانندگان را به اهمیت خسارت (مخزن) سد در ساختار مطالعاتی طرح های توسعه منابع آب جلب کند