سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا امینی –

چکیده:

هزاپ یک روش کیفی برای شناسایی خطرات مرتبط با فرایند انسان و ماشین است. اساسا در مطالعه هزاپ تعریفی کلی از فرایند مورد نظر صورت گرفته و هر قسمت طراحی به صورت اصولی مورد سوال قرار می گیرد. جهت انجام یک مطالعه مناسب هزاپ در فرآیند ناپیوسته دو روش تحت عنوان «قدم به قدم» و «خط به خط» ارائه گردیده است. در حقیقت اصول و قواعد کلی در هر دو فرآیند از یک دستورالعمل کلی پیروی می کند، به گونه ای که یک فرآیند پیوسته، از لحظه شروع راه اندازی تا از سرویس خارج شدن واحد به مشابه یک فرآیند ناپیوسته با مدت زمان واکنش زیاد میباشد. یکی ازمهمترین کلمات کلیدی در هزاپ فرآیندهای ناپیوسته مبحث بعد چهارم به مفهوم «زمان» و «پریود» می باشد. در این مقاله روش خاص هزاپ این فرآیند ها ارائه گردیده است و کلمات کلیدی راهنمای بعد چهارم ارائه گردیده است.