سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود دشتیانی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

مطالعات برای هر دو مواد به صورت نوع p پلی کریستالی بوده که اثر افزونی (درصد ی) اندیم به استیوکیومتری این مواد نشان داده که قابلیت هدایتی این گونه لایه ها بالا رفته وبا استفاده از تغییرا ت ضریب هال RH ، حرک هال μ H ، در دماهای مختلف و میدان های مختلف دریچه مورد بررسی قرار گرفته درp-CuInTe2 مشاهده شده است RH با افزایش دما را می توان به این واقعیت نسبت داد که سهم ناشی از پتانسیل مرز دانه ها ۱۷۰k o به بالا شروع شده در حالی که با افزونی درصد اندیم این لایه ها مقادیر ضریب هال به ترتیب در گستره های دمایی پایینk o 200-70 ثابت باقی می ماند. و در مواد p– CuInSe2 مشاهده شده که نوع لایه هایی که استیوکیومتری هستند اثر هال دیده نشده اما با فزونی اندیم به این مواد مقادیر RH به بالای ۱۵۰k o سهم ناشی از پتانسیل مربوط به دانه ها همواره دیده شده و همچنین مقادیر تحرک هال μ H در لایه های فوق مورد مطالعه قرار گرفته اند.