سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میررضا موسوی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی
حسین کریمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رودخانه شش بلوکی یکی از شاخه های رودخانه حناء در شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان می باشد. این رودخانه که در جنوب شرقی شهرستان سمیرم قرار گرفته و با روند عمومی جنوب شرقی – شمال غربی جریان دارد سهم عمده ای را در تولید رسوبات انباشته شده درپست سد حناء دارا می باشد. حوضه آبریز این رودخانه شامل ارتفاعات زاگرس است که بر اساس خط الراس ارتفاعات آن را به چهار زیر حوضه (D, C’B’A) تقسیم کرده ایم و از نظر رسوب زایی هر کدام را به تفکیک مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم شکل حوضه آبریز رودخانه و زیر حوضه ها آن در نقشه ضمیمه آورده شده است.
به منظور محاسبه و تخمین میزان فرسایش و رسوب ایجاد شده مطالعات رسوب شناسی، چینه شناسی، سنگ شناسی و تکتونیک انجام گردید، ضمن آنکه شرایط اقلیمی ، فیزیوگرافی و هیدرولوژی حوضه نیز در نظر گرفته شده است و در نهایت با استفاده از روش های آماری (E P M) و مدل هیدرولوژیکی پتانسیل رسوب ده (C S Y) توان رسوب زایی حوضه بررسی و بخشهای با فرسایش پذیری بالا در سطح حوضه شناسایی گردید.