سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بهروزنیا – کارشناسان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
اردشیر ارین –

چکیده:

بسیاری از رودخانه های ایران حامل بار رسوبی نسبتا بالایی بوده و اغلب باعث بروز مسائل فنی و اقتصادی در منابع اب خطوط انتقال و توزیع آب شرب کشاورزی و صنعت می گردد موضوع مقاله حاضر بررسی و مطالعه رسوب در شبکه های ابیاری می باشد که تا بحال روشهای متداول در طراحی کانالها استفاده از تئوری رژیم و روابط مبتنی بر قدرت انتقال رسوب بوده است مشخصات هیدرولیکی و ابعاد هندسی کانالها باید بنحوی طراحی گردد که از رسوبگذاری و فرسایش جلوگیری شود ولی در مواردی که بنا به محدودیت توپوگرافی و یا ژئوتکنیکی شیب کف و در نتیجه سرعت آب در کانالها به حداقل می رسد ته نشینی مواد رسوبی ریزدانه در کانالهای پوشش شده بهره برداری را مشکل می نماید. دراین موارد استفاده از روش حدنهایی غلظت نسبت به روشهای قبلی ارجح می باشد صحت کاربرد این روش در هندوستان و خوزستان مورد تحقیق و تایید قرار گرفته است ولی به منظور دقت در محاسبات و براورد میزان حجم رسوبگذاری و فرسایش در شبکه های پوشش شده و بدون پوشش کاربر د مدل ریاضی مناسب پیشنهادم ی گردد. دریان مقاله استفاده از مدل Hec-6 و برتری آن نسبت به سایر روشهایمطالعات رسوب مورد بررسی قرارگرفته است و از نتایج اجرای آن می توان در مطالعات رسوبزدایی و بررسی ضرورت و نوع تاسیسات رسوبگیری استفاده لازم را به عمل اورد.