مقاله مطالعات ريز ريخت شناسي ميوه، پوشش گل و سطح برگ تيره .Typhaceae L در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مطالعات ريز ريخت شناسي ميوه، پوشش گل و سطح برگ تيره .Typhaceae L در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز ريختارشناسي
مقاله Typhaceae
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تيره Typhaceae از گياهان آبزي که در غالب نقاط جهان انتشار دارد. اين تيره شامل يک جنس Typha L. و حدود ۲۴ گونه در سطح جهان است. از اين تعداد ۱۲ گونه در ايران انتشار دارند. گونه هاي مورد بررسي اين تيره عبارتند از:
T. latifolia L., T. shuttleworthii W. Koch & Sonder in W. Koch, T. caspica Pobed, T. laxmannii Lepechin., T. azerbaijanensis Hamdi & Assadi, T. angustifolia L., T. domingensis Persl, T. grossheimii Pobed, T. turcomanica Pobed, T. kalatensis Assadi & Hamdi, T. minima Funk in Hoppe, T. lugdunensis Chab
مطالعات انجام شده در اين تحقيق به دنبال مطالعات تاکسونومي آن صورت گرفت و شامل مطالعات ريز ريخت شناسي سطح ميوه، سطح برگ و پوشش گل با هدف بررسي دقيق تر مرز بين گونه ها انجام شد. بر اساس تصاوير ميکروگراف تهيه شده از سطح گلپوش و ميوه مشخص شد که گونه ها از اين نظر تا حدود زيادي نسبت به يکديگر شبيه هستند و اين صفات نمي تواند در جدايي بين گونه ها نقش داشته باشد. همچنين تصاوير ميکروگراف تهيه شده از سطح برگ از نظر شکل و اندازه سلول ها، تعداد روزنه ها در واحد سطح، ابعاد روزنه و تزیينات مومي اطراف روزنه تا حدود زيادي در تفکيک گونه ها از هم نقش دارند.