مقاله مطالعات زمين شناسي، پترولوژي، زمين شناسي اقتصادي و زون هاي دگرساني در کانسار مس پورفيري دره زار (جنوب غرب کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مطالعات زمين شناسي، پترولوژي، زمين شناسي اقتصادي و زون هاي دگرساني در کانسار مس پورفيري دره زار (جنوب غرب کرمان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اروميه – دختر
مقاله بعد کاني سازي
مقاله دره زار
مقاله زون دگرساني گرمابي
مقاله قوس پس برخوردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روان خواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار مس پورفيري دره زار در زون ماگمايي ترشيري اروميه – دختر واقع شده و جاي گيري استوک پورفيري دره زار در راستاي محور تاقديس در منطقه و با راستاي NW-SE انجام شده است. سنگ هاي درون گير اين توده سنگ هاي آتشفشاني و آذرآواري ائوسن مي باشند. ترکيب سنگ شناسي توده پورفيري دره زار کوارتز مونزونيتي مي باشد که توسط توده هاي ديوريت پورفيري، گرانوديوريت پورفيري و دايک هاي وابسته قطع شده است. به واسطه قطع زون کاني سازي سوپرژن توسط دايک هاي ديوريتي و گرانوديوريتي، مي توان آن ها را دايک هاي بعد کاني سازي در نظر گرفت. دايک هاي گرانوديوريتي دگرساني کمتري نسبت به دايک هاي ديوريتي دارند و لذا جوان ترين پالس نفوذ در منطقه مي باشند. عملکرد گسله هاي معکوس موجب فرسايش بيشتر بلوک هاي کمر بالاي گسل شده و در اين مناطق زون دگرساني پتاسيک در سطح ظاهر شده است. بخش عمده زون دگرساني پروپيليتيک در سنگ هاي درون گير اين توده و زون سوپرژن به شکل عدسي در زون دگرساني فيليک واقع شده است. گروهي از دايک هاي ديوريتي هم زمان با نفوذ توده پورفيري دره زار تزريق شده اند و لذا واجد کاني سازي بوده و از فرآيندهاي غني شدگي سوپرژن متاثر شده اند ولي عيار قابل توجهي از مس نشان نمي دهند. سرشت ماگماي مولد توده پورفيري دره زار کالک آلکالن با پتاسيم بالا و با گرايشي ضعيف به سمت سري شوشونيتي است. بررسي الگوي تغييرات REE در اين توده نشان مي دهد که اين الگو تفريق نسبتا ضعيفي از LREE به سمت HREE نشان مي دهد [N=0.26-3.71(La/Yb)]. غني شدگي مشخصي از LILE در اين توده مشاهده مي شود که مي تواند حاکي از آلايش ماگماي مولد اين توده با مواد پوسته اي باشد که اين مساله با آنومالي منفي Nb نيز تاييد مي شود. اين توده در يک محيط فعال حاشيه قاره اي و در ارتباط با قوس هاي پس برخوردي تکوين يافته است.