سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدیه دهقان نژاد – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق ایران در منتهی الیه شرق استان سمنان و بین شهرهای شاهرود و سبزوار واقع است. مطالعات میکروسکوپی و سنگ شناسی منطقه مشخص نمود که کانه سازی مس در درون سنگهای آتشفشانی دارای ترکیب الکالی اولیوین بازالت – تراکی آندرزیت بازالت بوده و یا درون ولکانوکلاسیک های دارای ترکیب مشابه سنگهای فوق الذکر ا نجام گرفته است . مطالعات مینرالوگرافی و کانه سازی مشخص شد که کانه سازی کالکوسیت – دیژنیت به مقدار کم کالکوپیریت و بورنیت به صورت اولیه بوده کالکوسیت معمولاٌ از حاشیه دانه ها و یا از شکستگی بتدریج به کولیت و بعضاٌ به کوپریت و به مقدار کم نیز به تنوریت تبدیل میشود. ماگنتیت و هماتیت به صورت پراکنده در داخل سنگ وجود دارد . آلتراسیون بازر در این کانسارها سریستی و سیلیسی و کربناتی و به مقداری کم زئولیت و کلریتی میباشد. جهت تعیین روند گسلها و درزه ها مطالعات درزه نگاری منطقه انجام شد و به وسیله نرم افزار Wintek مور د تجزیه و تحلیل قرار گرفت . جهت مدلل نمودن منشاء رگهای گرمابی کانسارهای منطقه در امتداد عمود بر رگه کانه سازی در معادن دامن جلاء و معدن بزرگ نمونه برداری و منحنی حاصله نوعی کانه سازی رگه ای گرمابی را مشخص نمود. همچنین جهت مشخص نمودن ادامه کانه سازی در عم ق در کانسارهای دامن جلاء و معدن بزرگ از افقهای مختلف نمونه برداری و در آنها مقادیر عناصر فوق کانساری، تحت کانساری تعیین و منحنی شاخص منطقه بندی در هر دو کانسار دلالت بر ادامه کانه سازی در عمق دارد. نتایج حفاری های انجام شده در کانسار معدن بزرگ و دامن جلاء و وجود مقادیر مس بالای ۱/۲ درصد نیز دلالت برکانه سازی در عمق می باشد، با توجه مقدار حداقل ۲/۰۰۰/۰۰۰تن کانسنگ مس با عیاردرصد مس موجود درمنطقه و ادامه کانهسازی در عمق وجود پتانسیل معدنی مس قابل برداشت در منطقه را تایید میکند.