سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود و دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سید شهاب الدین یثربی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله خلاصه مطالعات زمین شناسی مهندسی ساماندهی رودخانه سفید رود است دراین مطالعه رودخانه سفید رود براساس خصوصیات زمین شناسی و ریخت شناسی به سدبازه تقسیم شده است عملیات ژئوتکنیک شامل حفرگمانه های کم عمق و عمیق گمانه دستی و برداشت صحرایی می باشد براساس مشکلات ژئوتکنیکی و نیازهای صحرایی موقعیت و عمق گمانه ها یدستی و ماشینی تعیین شدها ست بااستفاده ازعکسهای هوایی و پیمایش صحرایی نقشه های زمین شناسی حاشیه رودخانه تهیه شدها ست و ازترکیب اطلاعات زمین شناسی شیب دامنه و خصوصیات ژئوتکنیی نقشه زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی خطرحاشیه رودخانه تهیه شده است