سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد طالبی – گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر هزارخانی – دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام شفیعی – مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

کانسار مس پورفیری ایجو در ۷۲ کیلومتری شمالغرب شهرستان شهربابک ( در استان کرمان ) و حدود ۱۲ کیلومتری غرب روستای جوزم و در محدوده بین طو لهای جغرافیایی " 54°۵۶’۳۳ تا " 54°۵۸’۴۵ شرقی و عرض های جغرافیایی " 30°۳۱’۳۰ تا " 30°۳۳’۱۵ شمالی قرار گرفته است . از لحاظ موقعیت زمین ساختاری این ناحیه در بخش جنوبی کمربند ولکانوپلوتونیک ارومیه – دختر ( بخش شمالغربی کمربند دهج – ساردوئیه ) واقع می باشد . قدیمی ترین و گسترد ه ترین واحدهای زمین شناسی در منطقه، سریهای آتشفشانی ائوسن می باشند که
توده های نفوذی دیوریت و کوارتزدیوریت پورفیری با سن نسبی الیگو – میوسن، داسیت و آندزیت های نئوژن در آنها نفوذ کرده اند . عملکرد سامانه گسلی در محدوده کانسار ایجو وسیع بوده و محلولهای گرمابی کانه دار از جمله مس و مولیبدن در امتداد سامانه گسلی اصلی با روند شما ل غرب – جنوب شرق در متن توده نفوذی تزریق گشته اند . دگرسانیهای گرمابی عمده شامل پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک، پروپیلیتیک، کلسیتی شدن ، سیلیسی شدن و اپیدوتی شدن می باشد . کانه زایی به دو صورت هیپوژن و سوپرژن رخ داده است . مهمترین کانی های سولفیدی اولیه شامل کالکوپیریت و پیریت و به مقدار بسیار کمتر مولیبدنیت می باشند و مهمترین کانی های ثانویه شامل کالکوسیت و مالاکیت و به مقدار کمتر کوپریت و مس طبیعی است . با توجه به مطالعات لیتوژئوشیمیایی ، عمده کانی سازی مس در بخشهای مرکزی کانسار و منطبق بر دگرسانی فیلیک و محلهای سیلیسی شده می باشد . پاراژنز کانیایی شامل پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، کوولیت، مولیبدنیت، بورنیت، گالن، فیروزه، آزوریت، کریزوکولا، کوپریت، هماتیت و مگنتیت می باشد . همچنین با توجه به ارتباط مست قیم کانه زایی مس با هاله های دگرسانی و گسترش این هاله ها در کانسار ایجو، این کانسار می تواند یکی از منابع مس پورفیری کم عیار، اما امیدبخش باشد