سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رجبعلی مختارپور – کارشناس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری – وزارت کشور

چکیده:

زمینهای شهری و نواحی پیرامون آن با توجه با خصوصیات متفاوت زمین شناسی و ژئوموروفولوژی برای همه فعالیتهای شهری قابلیت یکسانی ندارند. از این رو بدیهی است که برای بالا بردن ایمنی شهروندان در مقابل خطراتی نظیر زمین لغزه، در برنامه ریزی شهری باید با شناخت زمین از نظر میزان خطرپذیری برای انواع فعالیتها، کاربری زمین در هر قسمت مشخص و یا جهات مناسب برای گسترش اینده شهر تعیین شود. در شرح خدمات تهیه طرح های توسعه شهری اعم از طرح های هادی، جامع و تفضیلی ، انجام مطالعات مربوط به زمین شناسی، زلزله، شیب ، جنس خاک و … الزامی می باشد. این موضوع نشان دهنده آناست که طراحان شرح خدمات تیپ طرحهای توسعه شهری به اهمیت شناخت مسائل مربوط به وضعیت بستر زمین برای توسعه شهر آگاهی داشته اند. اما آیا درمرحله تهیه، تصویب و اجرای این طرخ ها با مسائل مورد نظرتوجه می شود؟
در مقاله مطالعات زمین شناسی و ژئوموروفولوژی در طرح های توسعه شهی ضمن ارزیابی چند طرح توسعه شهری در مازندران، میزان توجه این طرح ها به مسائل مربوط به زمین شناسی و ژئوموروفولوژی، مباحثی که ذیل این عناوین در گزارش طرح ها ارائه می شود و چگونگی برخورد در مدیران شهری آب این مطالعات بیان شده و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود در انجان این مطالعات و همچنین توجه به آن در بررسی و یا اجرای طرح ها ارائه خواهد شد.