سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا پورنقشبند – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدحسین یوسف زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
بتول تقی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

چکیده:

بخشهای شمال شمال شرق اصفهان (حواشی کوهستان کرکس) که بخشی از نوار ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی محسوب م یشود در ترشیر (ائوسن) پهنه ولکانیکی وسیعی را شامل شده است. تود ههای نفوذی بعدی (الیگو میوسن) سبب رخداد دگرسانیهای گرمابی بطور پراکنده در دو منطقه کشه(keshe) و مارسار شد هاند. دگرسانیها در سنگهای ولکانیکی عمدتاً آندزیتی با مجموعه کانیهای شاخص دگرسانیهای اسیدسولفات یا آرژیلیک پیشرفته همراه است. همیافتی آلونیت کائولینیت از منشأ هیپوژن و ژاروسیت کائولینیت از منشأ سوپرژن به ترتیب در کشه و مارسار مشاهده می شود.