سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد تخم چی – دانشکده معدن و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نتایج مطالعات اقتصادی مهم ترین عامل در تصمیم به اجرای پروژه های مختلف اند. در انجام پروژه ها گاه هزینه هایی تحمیل می شوند که در نهایت شکست اقتصادی طرح را به دنبال دارند. شناخت اینگونه هزینه ها و در صورت امکان حذف آنها از اساسی ترین وظایف طراحان است. در این مقاله نتایج بررسی فنی و اقتصادی معدن فسفات کوه سفید خوزستان و کارخانه تغلیظ طراحی شده برای فرآوری مواد معدنی آورده شده است. در مرحل اول با توجه به مزیت امکامات زیر بنایی و اشتغالزایی ، محل کارخانه تغلیظ به روش GIS بین امیدیه و آغاجاری جانمایی شده است. مطالعات اقتصادی نشان می دهد کهدر این صورت نرخ بازگشت سرمایه طرح معدن ۱۸ درصد و کارخانه ۱۳ درصد است. درضمن دوره بازگشت سرمایه معدن ۴ وکارخانه ۵ ساله است. با توجه به شرایط اقتصادی حال کشور، هر دو پروزه به لحاظ اقتصادی مردود هستند. با تجدید نظر در جانمائیکارخانه و تغییر محل آن به مجاورت معدن و همچنین تلفیق دو واحد، طرح مشترک مطالعه اقتصادی شده و ملاحظه شد که نر بازگشت سرمایه به ۳۱ درصد افزایش یافته، دوره بازگشت سرمایه به ۳ سال کاهش می یابد. بنابراین با توجه به شرایط روز جامعه طرح اقتصادی است.