سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جواد اسدی لاری – برق منطقه ای تهران
معصومه صادقی – شرکت توزیع نواحی استان تهران
محمدصادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

از جمله مولفه های کیفیت در شبکه های انتقال، قابلیت اطمینان آنها در تامین انرژی الکتریکی می باشد که یکی از فاکتورهای اصلی در ارزیابی شبکه های انتقال به حساب می آید. جهت برآورد قابلیت اطمینان شبکه شاخصهای مختلفی بیان گردیده است که عموما از عوامل فنی و اقتصادی می باشند و بر پایه تئوری احتمال بنا شده اند. در این مقاله میزان انرژی تامین نشده جهت برآورد قابلیت اطمینان شبکه های فوق توزیع، مورد بررسی قرار می گیرد و به کمک نرم افزار SRS قابلیت اطمینان شبکه برای آرایشهای مختلف پست و خط محاسبه می گردد. خروجی این نرم افزار برای مقایسه طرح های مختلف مورد استفاده واقع می شود.