مقاله مطالعات كاني شناسي خاك ها در يك رديف پستي و بلندي در منطقه رجئين آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مطالعات كاني شناسي خاك ها در يك رديف پستي و بلندي در منطقه رجئين آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاني شناسي
مقاله رده بندي
مقاله توپوگرافي
مقاله فيزيوگرافي مواد مادري آهكي
مقاله نيمرخ خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي كاني شناسي خاك هاي دشت رجئين در استان آذربايجان شرقي تحت تاثير توپوگرافي هاي مختلف، به عنوان يك عامل خاكساز در شرايط آب و هوايي نيمه خشك بر روي مواد مادري آهكي مورد بررسي قرار گرفت. اين دشت به مساحت ۴۲۰۰۰ هكتار در فاصله ۳۵ كيلومتري جنوب شرقي ميانه قرار دارد. ارتفاع متوسط دشت ۱۲۹۰ متر از سطح دريا بوده و ميانگين بارندگي و دماي ساليانه آن به ترتيب ۳۰۵٫۴ ميلي متر و ۱۲٫۹ درجه سانتي گراد مي باشد. سه واحد فيزيوگرافي شامل جلگه هاي مرتفع، دشت هاي آبرفتي دامنه اي و دشت هاي آبرفتي رودخانه اي در منطقه تشخيص داده شد. در هر واحد فيزيوگرافي تعداد ۹ پروفيل شاهد انتخاب گرديد. خاك هاي موجود در منطقه مطابق سيستم جامع رده بندي آمريكايي خاك و سيستم فائو تا سطح خانواده طبقه بندي شدند. جهت جداسازي رس از نمونه هاي خاك از روش هاي جكسون، كيتريك و هوپ استفاده شد. براي خروج ملات هاي موجود خاكدانه ها از جمله كربنات ها، گچ و املاح محلول از روش مهرا و جكسون استفاده شد. منحني هاي پراش پرتو ايكس رس هاي موجود به وسيله دستگاه D5000 Siemens با لامپ مس در طول موج ۱٫۵۲۴ آنگستروم تهيه شد. كاني شناسي بخش رس خاك هاي منطقه مورد مطالعه به وسيله پراش پرتو ايكس نشان داد كه كاني هاي موجود در نمونه ها از نظر نوع، كم و بيش يكسان بوده ولي ميزان آنها در فيزيوگرافي هاي مختلف متفاوت مي باشد. وجود مقادير بالاي كلريت نشان دهنده جوان بودن خاك هاي منطقه و منشاء توارثي اين كاني مي باشد.