سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – استادیار دانشگاه تهران ومدیر بخش سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
لیلی ارشاد – ارشاد،کارشناس بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

بسیاری از مناطق پرجمعیت کشور در نواحی با لرزه خیزی بالا قرار داشته و با تجربه نمودن زلزله های متعدد دچار خسارات و تلفات زیادی می گردند. شهر قزوین با توجه به زمین لرزه های بزرگی مثل بویین زهرا ۱۳۴۱ ومنجیل ۱۳۶۹ که در طول تاریخ گذشته آن روی داده و خسارات قابل توجهی که به بناهای آن وارد آمده است از جمله این مناطق می باشد . هدف از این مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهر قزوین می باشد که با شناخت وضعیت موجود ساختمانها و تعیین میزان آسیب پذیری کیفی آنها، در مرحله بعدی بتوان در خصوص مقاوم سازی احتمالی آنها بر اساس الویت های مربوطه چاره اندیشی نمود. در این مقاله ، با اشاره مختصری به مشخصات لرزه خیزی شهر قزوین ، روشهای مختلف ارزیابی ساختمانها در برابر زلزله و انتخاب ‌روش ارزیابی کیفی مناسب ، میزان آسیب پذیری لرزه ای انواع ساختمان های شهر قزوین با استفاده از روش آریای اصلاح شده در نمودارهای ستونی به طور مستقل ارائه می شود. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق ، بیشتر ساختمان های موجود قزوین در معرض خسارات جدی لرزه ای قرار دارند