مقاله مطالعات لرزه نگاري در ساختگاه سد سيمره (منطقه ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعات لرزه نگاري در ساختگاه سد سيمره (منطقه ايلام)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزه نگاري شکست مرزي
مقاله توموگرافي لرزه اي
مقاله سدسيمره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: جوان دولويي غلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از كارآمدترين روشها در مطالعات ساختگاهي روشهاي ژئوفيزيكي هستند. از بين روش هاي ژئوفيزيکي روشهاي لرزه نگاري شكست مرزي و توموگرافي لرزه اي از اهميت ويژه اي برخوردارند. درمطالعات ساختگاهي سدسيمره واقع در ۴۰ کيلومتري شمال غرب شهرستان دره شهر از توابع استان ايلام، از روش لرزه نگاري شکست مرزي و توموگرافي استفاده شده است. هدف از اين مطالعات، شناخت پارامترهاي ژئوفيزيکي زيرسطحي، دستيابي به سرعت انتشارموج و تعيين عمق و ضخامت لايه ها در محدوده محور سد سيمره بوده است. مورفولوژي ساختگاه به صورتي است که دره محل سد را به شکل u تقريبا متقارن با ديواره هاي پرشيب و حتي با شيب منفي نشان مي دهد که عمود بر امتداد لايه بندي قرارگرفته است.
نتايج حاصل از اين مطالعات نشان مي دهد که در محل ساختگاه يک مدل هشت لايه اي مجزا قابل تفکيک است. بيشترين ضخامت آبرفت در محور سد حدود ۴۰ متر مي باشد. بيشترين مقدار سرعت موج ۶۰۰۰ m/s و کمترين مقدار سرعت موج ۲۹۰۰ m/s محاسبه شده است.