سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور –
محمدحسین صالحی –
سلیمان کوثری –
فریبرز مسعودی –

چکیده:

از دیدگاه زمین شناسی ساختاری محدوده ی مورد مطالعه در پهنه ی ساختاری سنندجسیرجان قرار گرفته است . لیتولوژی عمده ی واحد های سنگی منطقه را سنگهای گرانیتوئیدی، دایکهای آپلیتی و پگماتیتی و سنگهای هورنفلسی تشکیل می دهد . ۱۴۵ نمونه لیتوژئوشیمیایی از واحدهای سنگی مختلف برداشت گردید و پس از آماده سازی به روش جذب اتمی برای سه عنصر طلا، قلع و تنگستن مورد تجزیه قرار گرفت . محاسبات آمار ی انجام شده بر روی نمونه های برداشت شده نشانگر عدم همبستگی بین دو عنصر طلا و قلع وهمبستگی ضعیف بین عناصر طلا و تنگستن و قلع و تنگستن می باشد . نتایج تحقیقات نشان دهنده ی تمرکز عادی طلا در سنگهای منطقه و عدم پتانسیل بالای قلع و تنگستن در محدوده ی مورد مطالعه است .