سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان کیوان پژوه – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهران محمدی نصر – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرعباس کوچکعلی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله، به بررسی مطالعات مرحله شناخت جهت اولویت بندی لرز های پلها پرداخته شده است و پس از آن فعالیت انجام گرفته در زمینه تهیه اطلاعات فنی اولویت بندی پلهای راه آهن در محور تهران – رازی – جلفا مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور در ابتدا روشهای به کار گرفته شده در این مطالعه که مبتنی بر دو روش (California Transportation) Caltransو(Federal High Way Association) FHWA میباشند معرفی شده و سپس مشاهدات انجام شده در بازدیدهای میدانی مربوط به وضعیت عمومی پلها تشریح می گردد. در ادامه نسبت به ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده برای پلهای موجود اعم از ارزیابی اطلاعات هیدرولیکی و ارزیابی اطلاعات سازه ای پلها اقدام گردیده است . در نهایت براساس اطلاعات بدست آمده، ارزیابی دفتری داده ها، تعیین گروه بندی بر اساس روش (California Transportation) Caltrans و اولویت بندی بر اساس(Federal High Way Association) FHWA انجام شده است. در این قسمت با توجه به حصول شناخت اولیه عمومی و فنی، وضعیت پلها از نظر لرزه ای مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند. پلهای مورد مطالعه در این گزارش سازه هایی هستند که اغلب عمری بیش از چهل سال دارند و پیکربندی سازه ای آنها از نوع مصالح بنایی، فولادی و بتنی می باشند که با توجه به زمان ساخت آنها در بیشتر موارد، تمهیدات خاصی جهت مقاومت در برابر نیروی زلزله در آنها وجود ندارند