سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا بخشنده فرد – عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان دانشکده مرمت

چکیده:

آسیب ها در اشیاء تاریخی ممکن است توام با یکسری فعل و انفعالات و مکانیسم های تخریب همراه بوده و یک تنوع مورفولوژیکی بسته به نحوه تشکیل محصول خوردگی و نوع اثر تاریخی ایجاد کند.روند اسیب میتواند به صورتهای بازساخت Reconstructive ، اپی تاکسی epitactic و یا توپوتاکسی topotactic باشد. در این مقاله مشاهدات میکروسکوپی در شناخت آثار تاریخی به جهت اعمال روشهای صحیح حفاظتیو مرمتی منجر به ایجاد نقاط و مدلهای مشترک با علوم زمین شناسی و کانی شناسی گردیده است. این مدل های مشابه می تواند به توضیح این گونه وقایع کمک شایان توجهی ای نماید.