سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مرتجی – عضو هیئت علمی مجتمع عالی آموزش و پژوهش اصفهان
مهرداد صمدی – مدیر دفتر تحقیقات و فناوری برق منطقه ای تهران

چکیده:

جهان کنونی در معرض تحولات بنیادی در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،متاثر از تحولاتفناوری قرار گرفه است. صنعت برق نیز به عنوان صنعت زیر بنائی از تحولات مذکور بطور جدی تاثیر پذیر میباشد. در شرایط تحولات پر شتاب، نگرش به اینده و تجهیز سازمانها در جهت دستیابی به اهداف از ضروریات مهم محسوب می شود. مدیران آینده نگر با پیش بینی روند تحولات و شناخت فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف سازمان با تدوین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمان اقدام می نمایند. شرکت برق منطقه ای تهران به منظور شناخت ابعاد تدوین برنامه راهبردی، طرح مطالعات مقدماتی شرکت را درسال ۱۳۸۱ شروع و بر اساس استفاده از مبانی علمی، تجربیات جهانی و نظر سنجی از مدیران ارشد و میانی شرکت مبادرت به تدوین شرح خدمات برنامه راهبردی نموده است . مقاله حاضر خلاصه ای از مطالعات انجام شده در قالب طرح مذکور میباشد.