سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضاقلی کاظمی زاده – شرکت آب منطقه ای قم

چکیده:

رودخانه قمرود از زمره رودخانه های فصلی کشور است که از کوههای گلپایگان ، خمین سرچشمه گرفته و پس از گذر از چندین شهر و روستای بزرگ و کوچک وارد شهر قم شده و به دریاچه نمک می ریزد نقش این رودخانه در حیات کشاورزی و صنعتی مناطقی که از آن عبور می نماید بسیار برجسته است . سدهای ۱۵ خرداد و گلپایگان و بندهای ۱۹ دی و جنگل از جمله تأسیسات مهمی هستند که بر روی این رودخان ه احداث شده اند . همچنین دو ایستگاه آبسنجی دودهک در نزدیکی سد ۱۵ خرداد و شادآباد در نزدیکی شهر قم کار اندازه گیری حجم آب ورودی را انجام می دهند . رودخانه ها ومسیلهای زیادی در طول مسیر رودخانه قمرود به آن ملحق می شوند که از جمله آنها می توان به رودخانه های در بند ، خوانسار ، خمین ، شور ، قره سو ، زاغه و … اشاره نمود . از ویژگیهای برجسته این رودخانه وجود روستاهای بسیار زیاد در حاشیه آن می باشد و به همین دلیل بسیاری از تحولات اجتماعی و دگرگونیهای اقتصادی بستگی به این رودخانه داشته است .