سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داودرضا عرب –
کامران امامی –
فرهاد ایزدجو – سازمان آب و برق خوزستان
امین سارنگ –

چکیده:

در مطالعات مهندسی ارزش تلاش می شود هزینه های غیرضروری طرح، شناسایی شده و با تشویق خلاقیت و هم افزایی کارشناسان در کارگاه های مهندسی ارزش راه حل های خلاقانه برای حداقل کردن هزینه های غیرضروری و ارتقاى کارکرد پروژه مورد نظر ارائه گردد. در چارچوب مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی مارون با استفاده از ایده های مطرح شده، بیشینه سیلاب طراحی سرریز و سیستم انحراف از ۷۰۰۰ و ۱۸۲۰ به ۱۴۰۰ و ۳۵۰ متر مکعب بر ثانیه کاهش یافت. با تلفیق ایده های فاز خلاقیت و سناریوهای فاز توسعه سه گزینه ى مختلف برای سد تنظیمی تعریف گردید که در نهایت با محاسبه شاخص های ارزش، گزینه بتنی غلتکی انتخاب گردید. هزینه ى کل و دوره احداث گزینه منتخب در مقایسه با گزینه ى پایه به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۲ سال کاهش یافت که منافع کاهش دوره احداث هم وزن کاهش هزینه کل می باشد.